Någon som inte sysslar med något alls.
Motsatsen till mångsysslare.

Bobo